Tsjerkelûden
 • Online luisteren
  Radio Eenhoorn is wereldwijd via internet te ontvangen. Doormiddel van de app 'tunein' ook op de tablet en telefoon. Deze app download u in de App Store of Google Play.
 • Eenhoorn Klassiek

  Iedere zondagavond van 21:00 tot 22:00

 • Even Bildts

  Iedere zaterdag tussen 12:00 en 13:00 uur het actualiteitenprogramma over gemeente het Bildt.

 • Kerkdienst

  Zondag van 09:30 tot 10:30 uur. Iedere week vanuit een kerk in de regio

 • Radio Eenhoorn Geestelijke Programma's
  Fryslan sjongt gospel; Tichterbij; Tsjerkeluden; Glorieklanken.
“Hope fort he World” is het thema van de KSG-dient in de Protestantse Kerk in Oosterbierum. Iedereen is van harte welkom op deze feestelijke dienst op zondag 19 maart om 9.30 uur in de St. Joriskerk. De kerk en de Christelijke basisschool “De Flambou” organiseren samen een meertalige viering met het thema “Hope”. Onze wereld heeft dringend behoefte aan hoop. In de dienst laten de kinderen zien wat hoop voor hen betekent en het thema wordt op school met de kinderen breed besproken. Op die zondag wordt bij de kerk een regenboog uitgestoken. De regenboog is het Bijbelse teken van hoop. Samen met Johny van Santen worden er liederen van hoop en toekomst gezongen. Ds. Ulbe Tjallingii en de leerkrachten gaan in gesprek over het vinden van hoop. Na de dienst is er koffie of fris.

Al vanaf 26 febr. ligt er in de Prot. Kerk “Tussen de Dijken” van Oude- en Nieuwe Bildtdijk een lijst klaar om verzoeknummers op te geven voor de “Zingen op Verzoek” –dienst van zondag 10 maart om 15.30 uur. Ook bij de leden van de Commissie Eredienst, die de dienst organiseert, kunt u een mooi lied opgeven. Tussen het zingen door is er koffie en wordt er samen gebeden.

De beide Protestantse Gemeenten van Achlum/Hitzum en die van Arum/Kimswerd zoeken elkaar op. Samen houden ze een zangmiddag in de kerk van Achlum op zondag 19 maart om 15.00 uur. Onder leiding van Sjouke Bruining hebben de gemeenten twee jaar lang hun best gedaan om de liederen in het nieuwe Liedboek aan te leren. Samen met dirigent en pianist Trudy Baard uit Huins zullen ze laten zien of dat zingen wat heeft opgeleverd. Na een uur kunnen ze even bijkomen bij een kopje koffie en een hapje en even bijpraten. Een ieder is hartelijk welkom.

Samen zingen, praten en luisteren om elkaar in het geloof op te bouwen is de insteek van de “Ontmoetingsochtend” op woensdag 22 maart om 9.30 uur in ”De Skúl” bij de R.K.-kerk aan de J.J. Costerstraat 1 in Sint Annaparochie. Het thema op deze morgen is: ”Geloof gevraagd” en zal worden toegelicht door de heer Jan Luth. Hij is gevangenispredikant en wil tevens iets over zijn werk vertellen. Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar.

De Kerkentocht in Franeker om ook eens een kijkje te nemen bij de andere kerken en met elkaar in gesprek te komen gaat ook eens buiten Franeker om eens te kijken in een Turkse moskee, bij het Leger des Heils en bij de Koptische Kerk in Hilaard. Maar aanstaande donderdag 23 maart blijven ze binnen Franeker. Dan is er een filmavond in de ontmoetingszaal van de Vrije Evangelische Gemeente. De film die zal worden vertoond heet: “Sophie Scholl” uit 1943. De film speelt in Duitsland en gaat over een stel studenten die die niet langer willen zwijgen over de oorlog. Maar wat moeten ze doen? Ze schrijven op een flyer dat Hitler met zijn briljante strategie 33.000 Duitse soldaten de dood heeft ingejaagd. Sophie Scholl geeft de stapel folders een zetje zodat die de hele universiteit door dwarrelen. Maar de conciërge heeft het gezien en Sophie en haar broer Hans worden opgepakt. Hoe de film verder gaat, ziet u op 23 maart om 19.00 uur.

In de Kruiskerk te Berltsum zullen Harry Hamer op het orgel en Hendrie Westra op de marimba een Passie-Paas concert geven op vrijdag 23 maart om 20.00 uur. Tien jaar geleden hebben beide musici ook een geweldig concert gegeven in de Kruiskerk.

In de mooie Andreas-kerk in Wijnaldum worden drie Sing-in avonden gehouden. De eerste avond is op zondag 26 maart om 19.00 uur. Er wordt een groot scala aan Paasliederen gezongen uit het Liedboek voor de Kerken , de bundel van Joh. De Heer en het Evangelisch Liedboek. De bezoekers mogen zelf een lied opgeven. Bouwe Tjallingii zal het zingen op het orgel begeleiden. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.

De kerkdienst van de Protestantse Gemeente Ried/Skingen is op zondag 26 maart in de Walburgakerk van Ried. Ds. J.C. Dondorp is de voorganger en de kinderen van het kinderkoor “De Brulloftsbern” onder leiding van Inge Teertstra geven fleur aan de dienst.

Het hangt al lang in de lucht, maar nu komt het er toch van dat de kerk “De Open Hof” van de Prot. Gemeente St. Jacobiparochie een Multifunctioneel Centrum wordt. Naast het dorpshuis en de kerk, komt ook de cbs “De Koppel” in het gebouw. De kerkenraad heeft de gemeente hiervoor naar haar mening gevraagd op een aparte gemeenteavond op 22 febr. De burgerlijke gemeente heeft al met de plannen ingestemd. Op grond hiervan kan de kerkenraad een besluit nemen. De kerk wordt verkocht aan de Stichting MFC . En nu moet de kerk worden verbouwd. Dat bouwen kan duren tot 31 december ’17. In die tijd kan de gemeente de kerk niet gebruiken. Dan noch zal het een vreemd gevoel geven om de kerk straks voor gebruik te moeten huren.

De eredienst van de Prot. Gemeente Menaam op zondag 19 maart is een School-Kerk dienst. Deze keer niet een preek, maar een show van 50 minuten met poppenspeelster Carla Vis met als thema: “Je bent uitgenodigd”. Het is een dienst waaraan jong en oud mee doet, vooral kinderen van 3 tot 12 jaar, maar ook ouderen hebben er een duidelijke rol in. De dienst in de kerk van Menaam begint om 9.30 uur.

Steun Radio Eenhoorn

word donateur

witteveenwebsites.nl.3.0

 

Facebook

Piet's Weer

Twitter

Radioeenhoorn Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 18 maart klasse 3B Minnertsga - Zwaagwesteinde 0-0 (0-0) VIOD Driesum -... https://t.co/iqPG4JR7tN
Radioeenhoorn Radio eenhoorn sport. Vanmiddag, zaterdag 18 maart aandacht voor de volgende wedstrijden in het amateurvoetbal:... https://t.co/zN7GNdoIbu

Adverteren?

Wilt u meer klanten in uw zaak?

Wilt u meer omzet?

Wilt u dit tegen minimale kosten?

Denk dan aan reclame maken op Radio Eenhoorn.

U zult versteld staan van de kosten.

Klik hier voor meer informatie.