Nieuws
 • Online luisteren

  Radio Eenhoorn is wereldwijd via internet te ontvangen en door middel van de app 'TuneIn' ook op de tablet en telefoon.
  TuneIn kunt u gratis downloaden via de App Store of Google Play Store!

 • Eenhoorn Sport
  Radio Eenhoorn Sport, iedere zaterdag van 14:00 en zondag van 13:00 tot 'de lêste slach'!
 • Waadhoeke
  Radio Eenhoorn is de lokale omroep voor de gemeente Waadhoeke!
  In heel Noord-West Fryslan zijn wij te beluisteren via 107.5 FM
 • Social Media
  Volg Radio Eenhoorn op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over ons!
 • Word donateur bij een ANBI instelling
  Word ook donateur van Radio Eenhoorn ...... wist u dat wij een ANBI instelling zijn? Daar heeft u voordeel van!

Zaterdagmiddag is de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronrijp geopend. De vorige brug was al 75 jaar oud en moest daarom vervangen worden.

WhatsApp Image 2019 06 29 at 14.01.29Voorzitter van het dorpsbelang Peter Tanghe en gedeputeerde Avine Fokkens openden de brug. 

De nieuwe brug moet het honderd jaar uithouden, en zal weinig onderhoud nodig hebben. Luister voor meer informatie de uitzending van Wykein Aktueel van 29 juni terug.

Foto: Jan Kerkstra

Op maandag 1 juli beginnen werkzaamheden voor nieuwe riolering in Winsum. Door verouderde riolering hebben bewoners nu overlast. Ook verzakt er door lekkage een voetpad. Daarom stelde de gemeente Waadhoeke recent 90.000 euro beschikbaar om aanpassigen in het riool te doen. 

De werkzaamheden beginnen maandag met het uitbreiden wat het regenwaterriool, wat drie weken zal duren. Vanaf augustus zal dan worden begonnen met de aanpassingen aan het reguliere riool.

De Zwemelfstedentocht van Maarten van der Weijden, die ook door Waadhoeke kwam, heeft tot nu toe 6,1 miljoen euro opgehaald. Dat maakte hij vrijdagavond bekend, toen hij gehuldigd werd in zijn woonplaats Waspik.

Het college van B en W van Waadhoeke wil snel bezig met het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. Daarom raden zij de raad aan om in te stemmen met de adviezen die door de daarvoor opgestelde werkgroep over te nemen. Daarin staat onder anderen dat migranten die hier kort verblijven bij de terreinen van hun werkgevers mogen wonen en dat de anderen in de dorpen wonen, maar niet meer dan 1% per dorp en 10% per straat.

De Harnehal in Tzummarum kan een jaar langer open blijven. De gemeenteraad heeft daar 25.000 euro beschikbaar voor gesteld. De hal zou eigenlijk op 1 juli sluiten, maar omdat er geen alternatief in het dorp is, werd een unanieme motie ingediend om de hal langer open te houden.

Vorig jaar werd nog besloten om de hal te sluiten wegens oplopende kosten. Planning rond een nieuwe hal liep echter vertraging op, waardoor de hal nu dus langer open moet blijven. Volgens verantwoordelijk wethouder Boukje Tol is 25.000 euro niet genoeg om de kosten te dekken, omdat de stookkosten hoger zullen liggen. Dat komt doordat de zonnepanelen al van het dak van het gebouw zijn gehaald.

Er komt geen heffing voor vrachtwagens die over de A31 tussen Leeuwarden en Harlingen rijden. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen bekend. Het kabinet wil vanaf 2023 vrachtwagenheffingen invoeren op alle A-wegen, maar in Fryslân werd gevreesd voor sluipverkeer via de N359 en gemeentelijke wegen. Dat zou kunnen leiden tot overlast en gevaarlijke situaties.

Het doel is in alle kernen van Waadhoeke binnen zes minuten een reanimatie-burgerhulpverlening (r-bhv’er) en een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig is om te reanimeren. Om dit te realiseren, is er nu een subsidieregeling voor dorps- en wijkbelangen.


Op dit moment zijn er in Waadhoeke nog 14 dorpen zonder AED en onvoldoende r-bhv’ers. Om dit op te lossen, wordt er voor die dorpen éénmalig geld beschikbaar gesteld om een AED aan te schaffen. De dorpsbelangen van de betreffende witte vlekken, ontvangen hier binnenkort meer informatie over.

Op dinsdag 18 juni ondertekenden Bouwbedrijf Lont en Wonen Noordwest Friesland de bouw- en aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van nieuwbouw in Tzum. Het gaat om 10 nieuwe huurwoningen aan de Dekemastraat. Daar worden 3 levensloopgeschikte woningen en 7 kleine gezinswoningen gebouwd.

De bouw start rond de bouwvak 2019. Oplevering staat gepland voor het einde van het jaar. De woningen worden duurzaam en voor de toekomst gebouwd. Er is geen gasaansluiting en het verwarmen gebeurt met een luchtwarmtepomp. De bewoners gaan elektrisch koken. 

Vanavond (donderdag 13 juni) zal de gemeenteraad van Waadhoeke de officiële plaatsnamen in de gemeente bespreken. Lees hier een overzicht van alles wat er tot nu toe gebeurd is.

College wil geen verandering

Het college van B&W wil geen veranderingen doorvoeren wat betreft de plaatsnamen. Dat zou betekenen dat in het gebied van voormalig Menameradiel en Littenseradiel de Fryske plaatsnamen officieel zijn. In voormalig Franekeradeel en Het Bildt zijn die namen officieel Nederlands. Het college wijst hierbij onder andere op afspraken die voor de herindeling gemaakt zouden zijn om hier geen veranderingen over door te voeren.

'Taalstrijders' zijn het er niet mee eens

Jehannes Elzinga en Bertus Jans Postma, beide bekend van hun strijd voor gebruik van Frysk, hebben beide een brief naar de raad en het college gestuurd waarin zij aandrongen op gebruik van Fryske en Bildtse plaatsnamen. Postma discussieerde in Wykein Aktueel van 1 juni over dit onderwerp met verantwoordelijk wethouder Jan Dijkstra. Die uitzending kunt u hier terugluisteren (vanaf 40 minuten).

FNP dient amendement in

De FNP Waadhoeke heeft aangekondigd tijdens de raadsvergadering een amendement in te dienen op het voorstel van de raad. Het wil daarmee afdwingen dat de regionale en lokale talen terug te zien zijn in de plaatsnamen. 

Mogelijke rechtszaak

De Topografyske Wurkgroep Fryslân denkt aan een rechtszaak, waar mogelijk ook de Jong Fryske Mienskip zich bij aansluit. Die laatste organisatie was een aantal jaren geleden ook al betrokken bij een rechtszaak tegen Súdwest-Fryslân. Daarbij werd geprobeerd om de gemeente te dwingen om de Friese plaatsnamen officieel te maken, op basis van een raadsbesluit in Wymbritseradiel een aantal jaar eerder. Die rechtszaak was onsuccesvol omdat een bronnendocument ontbrak. In Littenseradiel en Menameradiel was wel zo'n document, waardoor een rechtszaak in Waadhoeke mogelijk wel succesvol zou kunnen zijn.

Actie van Frije Fryske Grûn

Ook actiegroep Frije Fryske Grûn was het niet eens met het besluit en plakte in de nacht van vrijdag op zaterdag in de hele gemeente de Nederlandse namen op plaatsnaamborden af. Pier Schuurstra van Frije Fryske Grûn zei in een reactie dat het vooral om bewustwording ging. “It Frysk en Biltsk is altyd êftersteld en ûnderdanich makke. No ha Friezen en Bilkerts de kâns om harren eigen plaknammen op de buorden te setten en no sille hja dat sloere litte. Ûntinkber.”

Wethouder wil beweging uit de maatschappij

Verantwoordelijk wethouder Jan Dijkstra is van mening dat een beweging om de plaatsnamen in Waadhoeke naar het Fries te veranderen uit de maatschappij moet komen: "At de meinskip de plaknammen oars ha wol, kinne se dat kenber meitsje. Minsken bepale sels hoe't sy dat dwaan wolle."

Raadsvergadering

In de raadsvergadering van donderdagavond zal de raad het voorstel van het college en het amendement bespreken. 

Op zaterdag 6 juli 2019 vindt voor de eerste keer in Berltsum de Open Friese Kampioenschappen Sterkste Man/Vrouw plaats. In drie categorieën, heren tot 105 kilogram, heren vanaf 105 kilogram en vrouwen, zullen de deelnemers het tegen elkaar opnemen om te bepalen wie zich sterkste man of vrouw van Fryslân mag noemen.

Onder meer de volgende onderdelen komen aan de orde; vrachtwagen trekken, hoog gooien, gewichtheffen, de timberwalk, de stones en de wheelflip.

Wethouder Jan Dijkstra vindt het afplakken van plaatsnaamborden in Waadhoeke een maatschappelijk initaitief. Dat vertelde hij Radio Eenhoorn in reactie op het afplakken van plaatsnaamborden door actiegroep Frije Fryske Grûn.

Dijkstra is van mening dat een beweging om de plaatsnamen in Waadhoeke naar het Fries te veranderen uit de maatschappij moet komen. "At de meinskip de plaknammen oars ha wol, kinne se dat kenber meitsje. Minsken bepale sels hoe't sy dat dwaan wolle", aldus de taal-wethouder. "Ik hâld wol fan wat aksje yn de keet, at dêrby mar neat fernield wurd. It is prachtich dat de mienskip har miening hearre lit."

Vooralsnog blijft het college bij het standpunt dat er geen verandering komt: "Wy litte it foarearst sa. We wolle net dat ien der op efterút giet."

Het recreatieproject Starbarn op Zwarte Haan heeft groen licht gekregen van de Provincie. Het project omvat een nachttuin met een gebouw waarin vijf trekkershutten worden ondergebracht, een sterrenobservatorium en een expositieruimte.

Het project is er op gericht bezoekers de in de omgeving zo specifieke nachtelijke duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en beleven.

Facebook

Piet's Weer

20 juli 2019

Twitter

Radioeenhoorn Zaterdagmiddag is in Dronrijp de nieuwe brug geopend: https://t.co/dRzNhxvX1y https://t.co/KTINaCYwtO
Radioeenhoorn Plaatsnaamborden Waadhoeke afgeplakt: “Fryske en Biltske plaknammen moatte foar master opslaan!” Lees meer op onze… https://t.co/pePiRwQb4A

Adverteren?

Wilt u meer klanten in uw zaak?

Wilt u meer omzet?

Wilt u dit tegen minimale kosten?

Denk dan aan reclame maken op Radio Eenhoorn.

U zult versteld staan van de kosten.

Klik hier voor meer informatie.