ANBI

RSIN

Radio Eenhoorn heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), die wordt verstrekt door de Belastingdienst.

Het fiscaal nummer is: 8047 42 261.

Deze status ten behoeve van donateurs geeft de mogelijkheid voor de aftrekbaarheid van giften. Voor fondsen betekent dit dat de gift vrij van schenkingsrecht kunnen worden verstrekt.

Naam Instelling

De officiële stichtingsnaam van Radio Eenhoorn volgens de statuten is: Stichting Lokale Radio- en Televisieomroep Menaldumadeel/Het Bildt/ Franekeradeel “De Eenhoorn”.

Adres

Mieddyk 39A, 9036 LC Menaam
emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

De lokale omroepinstelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, als bedoeld in de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Het programma van deze lokale omroepinstelling is bestemd voor de gemeente Waadhoeke.

Bestuur

Het bestuur bestaat per begin 2022 uit:
T. Boomstra, voorzitter
T. Prins, penningmeester
H.J. Cornelisse, secretaris
M. Smit, lid
T. Huizenga, lid

Het bestuur is bereikbaar via de algemene contactgegevens of emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van bestuur, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst

Bij de stichting zijn circa 75 medewerkers actief zonder enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De programmering omvat een grote diversiteit aan programma’s. Met de categorieën nieuws, sport, religie, politiek, cultuur en specifieke muziekprogramma’s wordt de taak op maatschappelijk terrein ingevuld.
De gemeentelijke politiek wordt aandachtig gevolgd en bestuurders zijn vaak gast in een van de programma’s.

Cultureel is er aandacht voor de taalgebieden Fries, het Bildts en het Franekers binnen de gemeente voor allerlei culturele evenementen.
Middels een diversiteit aan programma’s wordt er invulling gegeven aan de godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.

Overzicht gebeurtenissen 2021-2022

De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de werkzaamheden van Radio Eenhoorn. Veel programma’s moesten in aangepaste vorm worden georganiseerd en er werd veel flexibiliteit van de medewerkers gevraagd.
Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met collega-omroep Omroep RSH over samenwerking met als einddoel een fusie tot streekomroep. Dit heeft er in geresulteerd dat beide stichtingen per 1 januari 2022 onder een gezamenlijk bestuur zijn geplaatst en er gewerkt is naar integratie van activiteiten.

Op 8 augustus is het gedeelde nieuwsplatform Omroep Zilt actief geworden. De website en social media van Omroep Zilt brengen nieuws uit de gemeenten Waadhoeke en Harlingen met daarnaast de gemeenten Terschelling en Vlieland.

Omroep Zilt is de eerste stap om te komen tot een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) te komen, een van de belangrijkste pijlers uit het landelijk beleid om de lokale omroepen journalistiek op een hoog niveau te brengen. Dit zal de komende jaren een speerpunt zijn in het beleid van de stichting.

Toekomstplannen

Voor inzicht in de toekomstplannen kunt u het beleidsplan 2022 – 2026 raadplegen door onderstaande link aan te klikken.

Beleidsplan 2022-2026

Financiële verantwoording over 2021

Een overzicht van de Financiële verantwoording over 2021, kunt u raadplegen door op onderstaande link te klikken.

Financiele verantwoording over 2021

Uitvaartdirect.nl

Logo Huurzone

Luminablog.nl is het online platform
Ervaringensite.be
KNKB Logo

Steun RadioEenhoorn, word Donatuer!

Facebook

Twitter

RadioEenhoorn RT @OmroepZilt: Menaam, Dronryp en omliggende dorpen hebben maandagmiddag geen stroom. Door een storing is Radio Eenhoorn ook niet te ontva…
RadioEenhoorn Wil jij vanavond live in de uitzending jouw liefdesboodschap delen voor je geliefde? Zou je het graag willen, maar… https://t.co/ewgeIqvEzH