Wykein Aktueel

 

Gemeente Waadhoeke heeft een crisisteam in leven geroepen om om te gaan met de coronacrisis. Dat vertelde burgemeester Marga Waanders in Wykein Aktueel.

"Foar de gemeente is it in bysundere tiid, wêryn't wy dingen dogge dy't wy oars net dogge", zei Waanders. "Wy ha in krisiteam yn us eigen organisaasje, dat wy ynstel ha om derfoar te soargjen dat dat wat barre moat trochgean kin, dat ús meiwurkers goed thúswurkje kinne, dat de kommunikaasje mei de ried en sinjalen fan binnen- en bûtenút binnenkomme goed is."

Het kabinet kondigde vorige week een aantal nieuwe maatregelen aan, die burgemeester met een noodverordening kunnen afdwingen. "Alle maatregels dy't fanút it ryk ôfkundige binne - it bewarjen fan ôfstân, lokaasjes wêr't je net wêze meie, efeneminten meie net trochgean tot 1 juni - binne fertaald nei in needferoardening. Dy kinne wy yn lêste ynstansje brûke om ôf te twingen dat minsken hannelje sa't wy ôfsprutsen ha yn dit lân, mar it is echt it úterste middel."

Waanders verwacht niet dat de noodverordening gebruikt zal moeten worden. "Wy gean derfanút dat it mar yn in beperkt oantal gefallen ek echt nedich is, want wy sjogge dat minsken ek snappe wat der oan de hân is en dat minsken de maatregels neilibje."

Zo nodig wordt er wol opgetreden, zegt Waanders. "Wy hâlde de sinjalen yn de gaten, at it nedich is trede wy op. Dat kinne ús eigen minsken fan it tafersjoch of de plysje dwaan, dêr ha wy goeie ôfspraken oer. 

Burgemeester Waanders over het coronavirus in Waadoeke:

Om ondernemers in Waadhoeke te steunen tijdens de crisistijd heeft de gemeente ook speciale maatregelen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen genomen.

Wethouder Economische Zaken Caroline de Pee over de maatregelen voor ondernemers:

 

Foto: Waadhoeke.nl

Maxaro Badkamer en Tegels
Uitvaartdirect.nl

Logo Huurzone

Luminablog.nl is het online platform
Ervaringensite.be

songtekst vertalen

KNKB Logo

Steun RadioEenhoorn, word Donatuer!

Facebook

Twitter

RadioEenhoorn RT @OmroepZilt: Vanaf 6 februari is het stil op Vliegbasis Leeuwarden. Door grote werkzaamheden stijgen en landen er maanden geen straaljag…
RadioEenhoorn RT @OmroepZilt: Gemeente Waadhoeke heeft de administratie niet op orde, dat concludeert de Rekenkamer. Bijna 10 miljoen aan subsidies kan n…

Adverteren?

Wilt u meer klanten in uw zaak?

Wilt u meer omzet?

Wilt u dit tegen minimale kosten?

Denk dan aan reclame maken op Radio Eenhoorn.

U zult versteld staan van de kosten.

Klik hier voor meer informatie.